Detail rocks, Spitzkoppe, Namibia 2014

Detail & texture, rocks
Detail rocks, Spitzkoppe, Namibia 2014